ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

HONLAPON TÖRTÉNŐ AJÁNLATKÉRÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a HelloParks Management Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett https://helloparks.com/ honlapon történő ajánlatkérés céljából történő kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelési tevékenység szabályairól tartalmaz rendelkezéseket.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Adatkezelő jogosult időről időre, különböző frissítések miatt, egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül módosítani. Erre való tekintettel ajánlott a honlap rendszeresen történő látogatása és a változások elfogadhatóságának figyelemmel kísérése.

1. Az adatkezelő és elérhetőségei

1.1. Az adatkezelő neve: HelloParks Management Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhely és Postacíme: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.
E-mail címe: info@helloparks.com
Telefonszáma: +36 70 654 4444
Honlap: https://helloparks.com/

2. Az adatfeldolgozók és elérhetőségeik

2.1. Az adatfeldolgozó neve: DONE DIGITAL Kft.
Székhely és Postacíme: 1095 Budapest, Gát utca 21. fszt. 1.
E-mail címe: hello@thisisdone.com
Telefonszáma: +36 30 200 8218
Honlap: https://thisisdone.com/
Adatfeldolgozás köre: az adatkezeléssel érintett honlap fejlesztése

2.2. Az adatfeldolgozó neve: Hidden Design Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Gát utca 21. fszt. 1.
Postacíme: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 66. földszint 4.
E-mail címe: hidden@hidden.hu
Telefonszáma: +36 20 426 1580
Honlap: https://www.hidden.hu/
Adatfeldolgozás köre: az adatkezeléssel érintett honlap üzemeltetése

2.3. Az adatfeldolgozó neve: Wavemaker Hungary Kft.
Székhely és Postacíme: 1123 Budapest, Alkotás út 53. B. ép. III. em.
E-mail címe: info.budapest@mecglobal.com
Telefonszáma: +36 30 407 8733
Adatfeldolgozás köre: az adatkezeléssel érintett honlap üzemeltetése

3. Az Érintettek adatainak kezelése

3.1. Az Érintettek köre

Az Adatkezelő az általa kínált logisztikai szolgáltatások tekintetében az általa működtetett https://helloparks.com/ honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) történő ajánlatkérés és ajánlatadás céljából történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás során ajánlatot, illetve hírlevelet kérő természetes személyek (továbbiakban: „Érintett”) személyes adatait – az Ön előzetes hozzájárulása esetén és alapján – kezeli az alábbiak szerint.
A kapcsolatfelvételi forma kitöltése során a csillaggal jelzett adatok, azaz a családi- és utónév, cégnév, e-mail cím és a telefonszám kitöltése kötelező.

3.2. A kezelt adatok köre, céljai és jogalapja – célok szerinti csoportosítás szerint

Az Adatkezelő a Honlap működtetése során a 3.1. pontban meghatározott Érintettekről az alábbi adatokat az alábbi célok érdekében és az alábbi jogalapok alapján kezeli:

3.2.1. Kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás céljából történő adatkezelés

 

személyes adat
(kötelező megadni)
az adatkezelés célja

 

jogalapja

 

családi- és utónév az Ön neve az Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet1 (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.
e-mail cím az e-mail cím az Adatkezelő és az Ön közötti kapcsolattartáshoz, ajánlatküldéshez és időpont egyeztetéséhez szükséges
telefonszám a telefonszám az Adatkezelő és az Ön közötti kapcsolattartáshoz, ajánlatküldéshez és időpont egyeztetéséhez szükséges

 

3.2.2. Hírlevél küldése céljából történő adatkezelés

 

személyes adat

 

az adatkezelés célja

 

jogalapja

 

e-mail cím az e-mail cím hírlevél küldésével történő üzletszerzéshez szükséges A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló a 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

 

3.3. A kezelt személyes adat tárolásának időtartama

3.3.1. Kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz kapcsolódó adatkezelés esetén

Az Adatkezelő a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kezelt személyes adatokat addig kezeli és tárolja, amíg az Érintett az ilyen célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja, illetve meg nem tiltja adatainak a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából történő kezelését, vagy adatainak törlését nem kéri.

3.3.2. Hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatkezelés esetén

Az Adatkezelő a közvetlen üzletszerzés céljából kezelt személyes adatokat addig kezeli és tárolja, amíg az Érintett az ilyen célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja, illetve meg nem tiltja adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelését, vagy adatainak törlését nem kéri.

4. Adatfeldolgozások körei

4.1. A DONE DIGITAL Kft. a Honlap fejlesztését végzi, melynek során a fejlesztéshez szükséges mértékben technikailag hozzáférhet a weboldalon tárolt személyes adatokhoz (Honlap adatbázis, kapcsolatfelvétellel kapcsolatban kezelt adatok, hírlevél feliratkozással kapcsolatban kezelt adatok), ezen túlmenően azonban semmilyen tevékenységet nem végez az adatokkal.

4.2. A Hidden Design Kft. a Honlap tárhelyszolgáltatását (adatbázis tárolás) végzi, melynek során a szolgáltatáshoz szükséges mértékben technikailag hozzáférhet személyes adatokhoz (Honlap adatbázis, kapcsolatfelvétellel kapcsolatban kezelt adatok, hírlevél feliratkozással kapcsolatban kezelt adatok), ezen túlmenően azonban semmilyen tevékenységet nem végez az adatokkal.

4.3. A Wavemaker Hungary Kft. a Honlap médiatervezési és médiavásárlási feladatait végzi, illetve reklám kampányok utólagos értékelését, melynek során a szolgáltatáshoz szükséges mértékben technikailag hozzáférhet személyes adatokhoz (Honlap adatbázis, kapcsolatfelvétellel kapcsolatban kezelt adatok, hírlevél feliratkozással kapcsolatban kezelt adatok), ezen túlmenően azonban semmilyen tevékenységet nem végez az adatokkal.

5. A Honlapon felhasznált sütik

5.1. A Honlap bizonyos területein használunk sütiket (cookie-kat). A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Érintett webes keresőjén. A sütik például lehetővé teszik a Honlap számára, hogy felismerje, ha az Érintett korábban azt már meglátogatta, vagy segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy a Honlap látogatói mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a Honlapot jobban tudjuk igazítani az Érintett igényeihez, és még változatosabb
felhasználói élményt tudunk nyújtani az Érintett számára.

5.2. A sütik segítségével biztosítani tudjuk azt is, hogy az Ön következő látogatása alkalmával megjelenő információk meg fognak felelni az Ön felhasználói elvárásainak (anélkül, hogy Önt személyesen azonosítaná). Mikor Ön felkeresi a Honlapunkat, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Önt erre a weboldalra irányította, a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, a weboldalon végzett keresések. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások személyes adatok felhasználása nélkül történő felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya alá.

5.3. Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. A sütik természetével, valamint kikapcsolásukkal kapcsolatos további információt Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához.

5.4. A sütik természetével, valamint kikapcsolásukkal kapcsolatos további információt a http://www.youronlinechoices.com/hu/ oldalon talál. A Honlap a sütik használatával történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet a Honlap használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét kihasználja.

A leggyakrabban használt böngészők esetében a sütik kezelésére vonatkozó menüpontok:
Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer

A Google Analytics további lehetőségeket biztosít a Google Analytics szolgáltatásokról való leiratkozáshoz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

A Honlapon használt cookie-k a Cookie beállítások menüpontban érhető el.

6. A személyes adatok továbbításának címzettjei

6.1. Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait – a jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől – más harmadik személyek, szervezetek számára nem továbbítja.

7. Adatbiztonsági intézkedések

7.1. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az információkhoz való hozzáférés korlátozásával védi. Például csak azon személyek férhetnek hozzá az adatokhoz, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges.

8. Az érintettek jogainak védelme

8.1. Az Érintett – a GDPR 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

8.2. Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az Adatkezelőnek az Érintett által az adatkezeléssel kapcsolatban kért információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Ön kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Ön személyazonosságát. A személyazonosság igazolása elektronikus úton úgy történik, hogy Ön a megadott e-mail címére egy megerősítő linket kap, amelyen meg kell erősítenie az információkérését. A megerősítés azért fontos, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az információt kérő személy nem robot, a saját nevében jár el, a saját e-mail fiókjában erősíti meg a kérését, és valódi e-mail címet használ. A megerősítő link 48 óráig érvényes. A tájékoztatási határidő a megerősítéskor kezdődik. Amennyiben Ön 48 órán belül nem erősíti meg az információkérést, a link elévül, és új linket kell kérni. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

8.3. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.4. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
  2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  4. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
  5. a személyes adatokat uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
  6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

8.5. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

8.6. Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.7. Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen. A reklámanyagok küldéséről való leiratkozáskor az Érintett a megadott e-mail címére egy megerősítő linket kap, amelyen meg kell erősítenie a kérését, hogy leiratkozhasson. A megerősítés azért fontos, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a leiratkozást kérő személy nem robot, a saját nevében jár el, a saját e-mail fiókjában erősíti meg a kérését, és valódi e-mail címet használ. A megerősítő link 48 óráig érvényes. A leiratkozás a megerősítéssel válik érvényessé. Amennyiben az Érintett 48 órán belül nem erősíti meg a leiratkozást, a link elévül, és új linket kell kérni.

8.8. Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.9. Az Érintett a GDPR-ban meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz az 1.1 pontban meghatározott elérhetőségeken.

8.10. Az Érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

8.11. Az Adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. Az Érintett a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

Budapest, 2020. 10. 01.